Vijesti

ZVANIČNICI TUŽILAŠTVA BiH UČESTVUJU NA 18. SAVJETOVANJU IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

12.06.2019. 11:29

Glavna tužiteljica Gordana Tadić i tužioci Tužilaštva BiH su imali uloge moderatora, izlagača i učesnika na više tema iz tužilačke prakse, iz nadležnosti Tužilaštva BiH.

ZVANIČNICI TUŽILAŠTVA BiH UČESTVUJU NA 18. SAVJETOVANJU IZ KRIVIČNOPRAVNE OBLASTI

Centralna tema pravnog savjetovanja na kojem učestvuju zvaničnici tužilaštava, sudova, Ministarstva pravde, Advokatske komore i nevladinog sektora odnosi se na primjenu materijalnih i procesnih odredbi krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini.

Glavna tužiteljica Gordana Tadić je bila moderator sesije o aktuelnim izazovima u borbi protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata u Bosni i Hercegovini kao vrlo aktuelne teme u okviru migracijskih kretanja u BiH, u okviru koje je izlaganje imala i tužiteljica Tužilaštva BiH Merisa Nurkić.

Tužilac Tužilaštva BiH Sedin Idrizović je imao stručno izlaganje na temu izmjene optužnice na glavnom pretresu i situacija u praksi, tužiteljica Vedrana Mijović je govorila o mjerama zaštite svjedoka u Bosni i Hercegovini, tužilac Mersudin Pružan je izlagao na temu prigovora prilikom ispitivanja svjedoka na glavnom pretresu, a tužilac Miroslav D. Marković je posvetio izlaganje principu zakonitosti i imunitetu svjedoka u krivičnim postupcima.

Tužilac Miroslav D. Marković je bio i u organizacionom odboru savjetovanja.

U okviru savjetovanja učesnici su učestvovali na panelima koji su se odnosili na stručna pitanja iz oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina, finansijskog i privrednog kriminala, zloupotrebe položaja ili ovlasti, oduzimanja nezakonite imovinske koristi, a također značajne su bile i sesije na kojima su se učesnici bavili detaljima iz prakse koji se odnose na stručna vještačenja, krivična djela počinjena na internetu te saslušanje svjedoka putem video-linka, kao i brojne druge teme iz svakodnevne pravosudne prakse.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba