Vijesti

OPTUŽENI ADNAN ALIČIĆ (1979) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

10.06.2019. 10:25

Predložena uslovna kazna zatvora od 1 godine i 6 mjeseci. Optuženi Adnan Aličić, rođen 1979. godine, iz Ključa, u prisustvu advokata je u potpunosti priznao krivicu za krivična djela za koja ga tereti optužnica Tužilaštva BiH.

OPTUŽENI ADNAN ALIČIĆ (1979) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU

Optuženi je priznao krivicu za pomaganje u krivičnim djelima zloupotrebe položaja ili ovlaštenja (čl. 220. KZ BiH) i iznude (čl. 295. KZ FBiH).

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora od 1 godine i 6 mjeseci koja se neće izvršiti ukoliko optuženi u roku od 3 godine ne počini novo krivično djelo. Od optuženog će se oduzeti predmeti korišteni u izvršenju krivičnog djela.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u počinjenju krivičnog djela.

Potpisivanjem sporazuma optuženi se odrekao prava na suđenje, kao i prava na žalbu na presudu koju mu na osnovu sporazuma izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen na potvrđivanje Sudu BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba