Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA ZVANIČNICIMA PROJEKTA EU4JUSTICE

31.05.2019. 15:29

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima na jačanju tužilačkih kapaciteta, te razmjeni iskustava sa tužilačkim ekspertima iz Francuske specijaliziranim za oblasti borbe protiv finansijskog kriminala, korupcije i druge oblasti krivičnog pravosuđa.

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA ZVANIČNICIMA PROJEKTA EU4JUSTICE

Glavna tužiteljica Gordana Tadić, sa svojim saradnicima, sastala se sa zvaničnicima projekta EU4JUSTICE, koji u BiH implementira organizacija za međunarodnu pravosudnu saradnju - GIP Justice Coopération Internationale (JCI).

Na čelu delegacije bili su gđa Isabelle Arnal, voditeljica tima EU4JUSTICE i g. Bernard Rabatel, nekadašnji visoki zvaničnik tužilaštva u Francuskoj i ekspert sa gotovo 40 godina iskustva u tužilaštvima i krivičnom pravosuđu.

Na sastanku je razgovarano o međusobnoj saradnji i razmjeni iskustava u okviru aktivnosti projekta EU4JUSTICE, posvećenog jačanju tužilačkih kapaciteta i unapređenju krivičnih istraga.

U okviru projekta angažovani su međunarodni eksperti sa izuzetnim praktičnim iskustvom u borbi protiv finansijskog kriminala, organiziranog kriminala, privrednog kriminala, korupcije, te međunarodne saradnje pravosudnih institucija.

Tužilaštvo BiH uključeno je u više projekata koji su posvećeni razmjeni iskustava u jačanju tužilačkih kapaciteta i međunarodnoj saradnji sa institucijama sa područja EU.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba