Vijesti

ODRŽAN SASTANAK DUŽNOSNIKA TUŽITELJSTVA BiH, TUŽITELJSTAVA ENTITETA, BRČKO DISTRIKTA BiH, INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE (INO) BiH I ICMP-a BiH

16.05.2019. 16:11

Središnja tema sastanka odnosila se na završetak procesa revizije posmrtnih ostataka u kosturnicama diljem BiH i nastavak aktivnosti na reasocijaciji identificiranih posmrtnih ostataka, predavanju identificiranih ostataka obiteljima te ukop identificiranih posmrtnih ostataka.

ODRŽAN SASTANAK DUŽNOSNIKA TUŽITELJSTVA BiH, TUŽITELJSTAVA ENTITETA, BRČKO DISTRIKTA BiH, INSTITUTA ZA NESTALE OSOBE (INO) BiH I ICMP-a BiH

U Tužiteljstvu BiH je održan radni sastanak na kojem je sudjelovala glavna tužiteljica Gordana Tadić sa svojim suradnicima, kao i predstavnici tužiteljstava FBiH i RS i Brčko distrikta BiH, zajedno sa dužnosnicima Instituta za nestale osobe BiH i ICMP-a BiH.

Na sastanku je razgovarano o završenom procesu revizije posmrtnih ostataka u kosturnicama i mrtvačnicama diljem BiH, kao i daljnjim aktivnostima na zbrinjavanju pronađenih i identificiranih posmrtnih ostataka.

U narednom razdoblju glavna tužiteljica Tužiteljstva BiH će tužiteljstvima u BiH proslijediti pismo za realizaciju naputaka ICMP-a kojima će biti definirano daljnje postupanje sa posmrtnim ostacima, kako bi identificirani posmrtni ostaci bili spojeni i dostojanstveno ukopani, te se na taj način smanjio broj pronađenih posmrtnih ostataka koji se nalaze na čuvanju na više lokacija u BiH.

Svaki proces koji dovodi do identifikacije posmrtnih ostataka značajan je pomak, s obzirom na postojanje posmrtnih ostataka koji su pronađeni a još nisu identificirani.

Pronalazak i identificiranje posmrtnih ostataka izuzetno je važan proces za obitelji žrtava i nestalih osoba, a također i za tužiteljstva, jer su identificirani posmrtni ostaci značajna dokazna građa u predmetima ratnih zločina.

 


 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba