Vijesti

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA PREDSTAVNICIMA GIZ-a

14.05.2019. 15:35

Glavna tema sastanka je misija procjene u sljedećoj fazi projekta – „Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu“.

GLAVNA TUŽITELJICA SASTALA SE SA PREDSTAVNICIMA GIZ-a

Centralne teme razgovora glavne tužiteljice Gordane Tadić sa predstavnicima GIZ-a odnosile su se na izazove sa kojima se suočavaju tužilaštvo i agencije za provođenje zakona u istragama organiziranog kriminala i teških oblika kriminala, rad zajedničkih istražnih timova i međunarodne operacije, kao i budući sporazum BiH o saradnji sa EUROJUST-om.

S obzirom da se aktuelni projekat završava u martu naredne godine, cilj je nastaviti sa trogodišnjim projektom koji bi se fokusirao na regionalni aspekt saradnje i razvoj kapaciteta zemalja korisnica projekta.

Glavna tužiteljica Tadić zahvalila se na značajnoj dosadašnjoj saradnji i podršci realizovanoj u okviru projekta „IPA-2017 Borba protiv teških oblika kriminala na Zapadnom Balkanu“, koji je intenzivno jačao regionalnu saradnju, te podržala nastavak projekta koji se uspješno provodi dugi niz godina i daje konkretnu podršku u edukaciji, izgradnji kapaciteta, kao i radu na predmetima koji zbog složenosti iziskuju velika sredstva.

Tim za procjenu GIZ-a, koji je boravio u posjeti Tužilaštvu BiH, činili su: g. Christopher Will, GIZ-ov projektni menadžer, g. Mushfig Mammadov, GIZ-ov pravni savjetnik u okviru projekta, g. Hendrik Bursee, GIZ-ov ekspert za sigurnost, GIZ-ov ured SR Njemačka. 

Na sastanku je svakako bio prisutan i GIZ-ov tim smješten u Tužilaštvu BiH - Malči Gabrijelčić i Amina Mašović.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba