Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK POSVEĆEN JAČANJU KAPACITETA ZA PROVOĐENJE FINANSIJSKIH ISTRAGA I BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU, ORGANIZIRANOG KRIMINALA I PRANJA NOVCA

02.04.2019. 13:25

Glavna tužiteljica Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zajedno sa svojim saradnicima, te zvaničnicima i osobljem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, održala je sastanak sa delegacijom projekta podrške VSTV-a BiH povodom provođenja preporuka Evropske komisije, Misije OSCE-a i GRECO-a, a koje se odnose na jačanje kapaciteta za provođenje finansijskih istraga i borbu protiv korupcije na visokom nivou, kao i borbu protiv krivičnih djela organiziranog kriminala i pranja novca.

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK POSVEĆEN JAČANJU KAPACITETA ZA PROVOĐENJE FINANSIJSKIH ISTRAGA I BORBU PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU, ORGANIZIRANOG KRIMINALA I PRANJA NOVCA

Na sastanku su predstavnici projekta prezentovali moguće module i aktivnosti između institucija i agencija za provođenje zakona, kako bi se u narednom periodu intenziviralo provođenje finansijskih istraga usmjerenih na oduzimanje nezakonite imovinske koristi proistekle iz počinjenja krivičnih djela korupcije visokog nivoa, organiziranog i finansijskog kriminala.

U ovim aktivnostima potreban je zajednički pristup i angažman svih institucija uključenih u ovaj proces, uključujući tužilaštvo, policijske i sigurnosne agencije, porezne, carinske i finansijske institucije, kako bi se ostvario zajednički pristup koji će dati dobre rezultate.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba