Vijesti

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

15.03.2019. 15:23

Posjeta je organizovana u okviru Evropskog udruženja studenata prava (ELSA) Sarajevo.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA U SARAJEVU POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

Grupa od oko 50 studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu posjetila je Tužilaštvo Bosne i Hercegovine.

Studentima je prezentovana historija institucije Tužilaštva BiH, od osnivanja 2003. godine, zatim unutrašnja organizacija institucije, kao i ostvareni rezultati rada Tužilaštva BiH u proteklom periodu.

Također, studentima su prezentovani unutrašnja organizacija i rezultati rada tužilačkih odjela, kao i ostale aktivnosti iz djelokruga rada i nadležnosti Tužilaštva BiH.

Studenti su tokom posjete imali priliku postavljati pitanja koja ih zanimaju o radu ove pravosudne institucije.

Tužilaštvo BiH, od svog osnivanja, razvija dobru saradnju sa akademskom i univerzitetskom zajednicom u BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba