Vijesti

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA PREZENTIRALA IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU U VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU (VSTV) BiH

09.07.2018. 18:14

U izvještaju su izneseni najznačajniji rezultati ostvareni u protekloj godini, kao i aktivnosti na kojima je radilo Tužilaštvo BiH te planovi za aktivnosti u narednom periodu.

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA PREZENTIRALA IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU U VISOKOM SUDSKOM I TUŽILAČKOM VIJEĆU (VSTV) BiH

V.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, prezentirala je Izvještaj o radu za 2017. godinu članovima VSTV-a BiH.

U prezentaciji je predstavljen rad tužilaštva u 2017. godini na svim predmetima iz nadležnosti tužilaštva, uključujući ratne zločine, organizirani kriminal, terorizam, finansijski kriminal, korupciju i druga krivična djela.

Tužioci Tužilaštva BiH su u 2017. godini podigli optužnice u 187 predmeta protiv 366 optuženih osoba, a ostvarena norma je 136,42%.

Također, istaknuto je da je počelo useljenje u novu zgradu Tužilaštva BiH u kojoj su osigurani kvalitetni kapaciteti za rad tužilaca.

Tokom prezentacije je istaknuto sudjelovanje Tužilaštva BiH u međunarodnim operacijama u borbi protiv prekograničnog i organiziranog kriminala, u saradnji sa zemljama regiona, EU i drugim zemljama, kao i rad na aktivnostima vezanim za proces evropskih integracija.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba