Vijesti

PREDSTAVNICI TUŽILAŠTVA BiH I SUDA BiH U SUSRETU SA PREDSTAVNICIMA LOKALNIH ZAJEDNICA U BRČKOM

04.06.2018. 08:05

Sudionicima sastanka prezentirana je historija institucija, unutrašnja organizacija, kao i rad i ostvareni rezultati pravosudnih institucija.

PREDSTAVNICI TUŽILAŠTVA BiH I SUDA BiH U SUSRETU SA PREDSTAVNICIMA LOKALNIH ZAJEDNICA U BRČKOM

U Brčkom je održan okrugli stol na kojem su predstavnici lokalnih zajednica sa područja Brčkog imali priliku sresti se i razgovarati sa predstavnicima pravosudnih institucija.

Predstavnik Tužilaštva BiH, rukovodilac Odjela za odnose s javnošću, Boris Grubešić, sudionicima sastanka je prezentirao historiju institucije Tužilaštva BiH, unutrašnju organizaciju kao i rad i postignute rezultate u proteklih 15 godina postojanja.

Predstavnici lokalnih zajednica su se interesovali za mogućnost komunikacije sa pravosudnim institucijama, saradnju sa žrtvama i svjedocima, komunikaciju i koordinaciju sa nevladinim sektorom i lokalnim zajednicama.  

Također, na sastanku je prezentovan i rad kapaciteta tužilaštva koji pruža podršku žrtvama i svjedocima, kao i rad i saradnja sa udruženjima žrtava ratnih zločina iz svih krajeva BiH. 

Predstavnici Tužilaštva BiH aktivno sarađuju i komuniciraju sa predstavnicima lokalnih zajednica u svim krajevima BiH.

Okrugli stol je održan u organizaciji Helsinškog odbora za ljudska prava uz podršku Ambasade SAD-a u BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba