Vijesti

TUŽILAŠTVIMA PREZENTIRANI REZULTATI PREOSTALIH IZVJEŠTAJA O PREGLEDU I IDENTIFIKACIJAMA U OBJEKTIMA ZA POHRANU POSMRTNIH OSTATAKA U BiH

30.05.2018. 13:32

Nakon okončane analize i pregleda posmrtnih ostataka koji se nalaze na 12 lokacija u BiH, predstavnici ICMP-a su prezentirali rezultate pregleda ovih posmrtnih ostataka koji su bitni za rad tužilaštava u procesuiranju predmeta ratnih zločina.  

TUŽILAŠTVIMA PREZENTIRANI REZULTATI PREOSTALIH  IZVJEŠTAJA O PREGLEDU I IDENTIFIKACIJAMA U OBJEKTIMA ZA POHRANU POSMRTNIH OSTATAKA U BiH

V.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić i zvaničnici Posebnog odjela za ratne zločine učestvovali su u prezentaciji rezultata analiza posmrtnih ostataka koju je predstavila Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP), a koje su izvršene po uputstvu glavnog tužioca Tužilaštva BiH.

U okviru analize su prezentirani rezultati obrade i identifikacija pronađenih posmrtnih ostataka koji su uskladišteni na ukupno 12 lokacija šlrom BiH, među kojima u Visokom, Odžaku, Modriči, Istočnom Sarajevu, Banjaluci i Sanskom Mostu, a koji su pregledani u protekle dvije godine.

Na ovim lokacijama se nalaze i čuvaju posmrtni ostaci koji još nisu identificirani i ukopani, a analizom je predstavljeno da se pregledom NN posmrtnih ostataka u navedenim objektima do sada  došlo do 121 novog identiteta, te više stotina reasocijacijskih izvještaja, kao i podataka o historijskim posmrtnim ostacima (ostacima izvan mandata Instituta za nestale osobe - INO BiH) kao i drugim kategorijama NN slučajeva. 

Također, očekuje se da se na zajedničkom sastanku definiraju aktivnosti i postupanja sa pronađenim posmrtnim ostacima na način da se pronađeni i identificirani posmrtni ostaci ukopaju ili trajno smjeste, dio posmrtnih ostataka ukopa u označena mjesta, a također da se nađe rješenje za pronađene posmrtne ostatke koji nisu u okviru mandata  INO BiH. 

Cjelokupan proces je izuzetno bitan sa stanovišta procesuiranja predmeta ratnih zločina, u smislu dokaznog materijala u predmetima u svim tužilaštvima, a sastanku su prisustvovali i zvaničnici entitetskih tužilaštava i Tužilaštva Brčko distrikta BiH.

 


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba