Vijesti

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

11.05.2018. 15:19

Grupi studenata je prezentovan dosadašnji rad, historija i organizacija institucije Tužilaštva BiH i njegova uloga u pravosudnom sistemu na nivou BiH.

STUDENTI PRAVNOG FAKULTETA POSJETILI TUŽILAŠTVO BiH

Grupa studenata druge godine Pravnog fakulteta u Sarajevu, u organizaciji Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) BiH i Transparency International BiH, posjetila je Tužilaštvo BiH.

Predstavnici Tužilaštva BiH su posjetiocima prezentovali informacije u vezi rada Tužilaštva BiH, ostvarenih rezultata, historije i razvoja institucije te detalje o unutrašnjoj organizaciji i odjelima u Tužilaštvu, kao i drugim bitnim informacijama koje su zanimale posjetioce.

Tužilaštvo BiH je institucija koja već 15 godina intenzivno radi na uspostavljanju i provođenju vladavine prava u oblasti borbe protiv ratnih zločina, organiziranog kriminala, terorizma, korupcije, privrednog kriminala, kriminala sa međunardnim elementima te procesuiranju svih drugih krivičnih djela iz nadležnosti ove institucije.

Studenti Pravnog fakulteta su nakon prezentacije imali priliku postavljati pitanja koja ih interesuju, a koja se odnose na rad Tužilaštva BiH.

Aktivnosti su realizirane u okviru projekta „Jačanje povjerenja javnosti u tužilački sistem BiH kroz unapređenje transparentnosti i odgovornosti“ koji provodi VSTV BiH uz podršku vlada Švicarske i Norveške, a kao dio aktivnosti na implementaciji Strategije za postupanje sa osobama koje dolaze u kontakt sa tužilaštvima u Bosni i Hercegovini koju realizira VSTV BiH.

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine ima dobru i intenzivnu saradnju sa obrazovnim institucijama u BiH, lokalnim zajednicama, kao i sa nevladinim sektorom koji se bavi pitanjima iz oblasti vladavine prava, zaštite i jačanja sigurnosti i prava građana u Bosni i Hercegovini.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba