Vijesti

OPTUŽENI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA

10.05.2018. 15:19

Sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH sklopio je optuženi:

OPTUŽENI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIJUMČARENJE LJUDI; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA

-      MILAN GAJIĆ, rođen 1975. godine u Loznici, R Srbija, državljanin R Srbije, nalazi se u pritvoru, optužen za krivično djelo krijumčarenje ljudi iz člana 189. stava 2. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi se tereti da je u namjeri sticanja protivpravne imovinske koristi, prevozom kroz teritoriju BiH, omogućio nezakonit boravak četiri migranta sa područja Kosova.

Kako se navodi u optužnici, optuženi je 6. aprila 2018. godine,  nakon prethodnog dogovora sa njemu poznatom osobom, preuzeo migrante u općini Zvornik u namjeri da ih svojim vozilom preveze do Sarajeva uz ugovorenu novčanu naknadu za 100 eura po osobi, u čemu je spriječen od strane policijskih službenika JGP Zvornik u mjestu Konjević Polje, općina Bratunac.

Tužilac i odbrana su saglasni da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Milanu Gajiću krivičnopravnu sankciju kaznu zatvora u trajanju od deset (10) mjeseci, kao i da mu se oduzmu predmeti upotrijebljeni za počinjenje krivičnog djela, među kojima su putničko motorno vozilo, mobilni telefon i SIM kartice.

Potpisivanjem sporazuma optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba