Vijesti

SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA ODRŽAVA SE U BRČKOM; PREDSTAVNICI PRAVOSUDNIH, POLICIJSKIH I SIGURNOSNIH INSTITUCIJA RAZGOVARAJU O AKTIVNOSTIMA I TRENUTNIM IZAZOVIMA U NAVEDENOJ OBLASTI

10.05.2018. 13:50

Sastanak Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, kojim predsjedava v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH Gordana Tadić, održava se u Brčkom.

SASTANAK UDARNE GRUPE ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA I ILEGALNIH MIGRACIJA ODRŽAVA SE U BRČKOM; PREDSTAVNICI PRAVOSUDNIH, POLICIJSKIH I SIGURNOSNIH INSTITUCIJA RAZGOVARAJU O AKTIVNOSTIMA I TRENUTNIM IZAZOVIMA U NAVEDENOJ OBLASTI

Na sastanku učestvuju članovi Udarne grupe, predstavnici pravosudnih, policijskih i sigurnosnih institucija sa nivoa države BiH, oba entiteta i Brčko distrikta BiH.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Evropske komisije i Misije OSCE-a u BiH.

Centralne teme sastanka odnose se na izvještaj o aktivnostima realiziranim tokom 2017. godine, kao i na planirane aktivnosti i realizaciju aktivnosti u tekućoj godini.

Na sastanku je razgovarano i o aktuelnim dešavanjima u vezi sa problematikom ilegalnih migracija i trgovine ljudima, kao i potrebnim aktivnostima koje trebaju preduzeti institucije BiH kako bi se spriječilo bilo kakvo narušavanje sigurnosne situacije u BiH, zbog problema povezanih sa ilegalnim migracijama i trgovinom ljudima.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba