Vijesti

SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVICE TREĆEOPTUŽENOG U PREDMETU KLEMENT BARBIĆ I DR.; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA; OBAVEZAO SE NA SVJEDOČENJE U PREDMETU PROTIV OSTALIH OPTUŽENIH

11.04.2018. 14:21

U okviru predmeta Tužilaštva BiH, optuženi za izvršeno krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stava 2. KZ-a BiH, u vezi sa krivičnim djelom krivotvorenje isprave iz člana 373. stava 1. i krivičnim djelom lažno prijavljivanje iz člana 347. stava 4. KZ-a F BiH, odlučio se na sporazumno priznanje krivice.

SPORAZUMNO PRIZNANJE KRIVICE TREĆEOPTUŽENOG U PREDMETU KLEMENT BARBIĆ I DR.; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA; OBAVEZAO SE NA SVJEDOČENJE U PREDMETU PROTIV OSTALIH OPTUŽENIH

Dragan Kenjić zv. „Šumar“, rođen 1962. godine u Sarajevu, državljanin BiH, optužen u okviru predmeta organizovanog kriminala, u prisustvu advokata sporazumno je priznao krivicu za navedena krivična djela.

Optuženi je u potpunosti priznao svoje sudjelovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi, koja je krivotvorenjem dokumentacije i u međusobnom dogovoru vršila fiktivnu nabavku skupih građevinskih mašina (bagera i druge mehanizacije), kao i stolarskih mašina i mašina za proizvodnju namještaja putem lizing finansiranja, a da vozila i oprema nisu stvarno kupljeni. Također, za navedena vozila i mašine su nezakonito prijavljivali povrat ulaznog PDV-a, fiktivno bi prijavljivali krađe te prevarom naplaćivali visoke sume osiguranja, a navedenim krivičnim djelima optuženi su ostvarivali veliku nezakonitu imovinsku korist te su oštetili više lizing kuća i osiguravajućih društava.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine.

Visina predložene kazne u skladu je sa ulogom optuženog u počinjenom krivičnom djelu.

Sporazumnim priznanjem optuženi se obavezao na svjedočenje o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju ovih krivičnih djela, a koji su mu poznati i u kojim krivičnim djelima su sudjelovali.         

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem sporazuma. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu eventualno odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba