Vijesti

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA DRŽAVNIH I ENTITETSKIH PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA KOJI SU RAZGOVARALI O PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA

19.09.2017. 15:49

Sastankom je predsjedavala v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, a centralne teme sastanka su se odnosile na ubrzanje dinamike procesuiranja predmeta ratnih zločina i brzu komunikaciju između pravosudnih institucija uključenih u rad na predmetima.

U TUŽILAŠTVU BiH ODRŽAN SASTANAK ZVANIČNIKA DRŽAVNIH I ENTITETSKIH PRAVOSUDNIH INSTITUCIJA KOJI SU RAZGOVARALI O PROCESUIRANJU PREDMETA RATNIH ZLOČINA

U Tužilaštvu BiH je održan sastanak najviših zvaničnika državnih i entitetskih pravosudnih institucija, koji su razgovarali o radu na predmetima ratnih zločina i izmjenama Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Na sastanku je učestvovala v.d. glavnog tužioca Tužilaštva BiH, Gordana Tadić, zamjenik rukovodioca Posebnog odjela za ratne zločine, Izet Odobašić, tužilac Posebnog odjela za ratne zločine, Milanko Kajganić, predstavnici Stalnog sudskog vijeća za predmete ratnih zločina Suda BiH, sutkinje Minka Kreho i Željka Marenić, glavni tužilac Federalnog tužilaštva FBiH, Zdravko Knežević i tužilac Munib Halilović, kao i tužilac Branko Mitrović iz Republičkog tužilaštva RS.

Na sastanku je razgovarano o praktičnim pitanjima iz oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina te svakodnevnoj saradnji i komunikaciji institucija kako bi se ubrzao rad na predmetima ratnih zločina, kao i potrebnim aktivnostima na izmjeni Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Također, na sastanku je razgovarano o komunikaciji između državnih i entitetskih institucija prilikom prosljeđivanja predmeta na nadležnost entitetskim tužilaštvima, kao i svim ostalim praktičnim pitanjima koja su bitna za što efikasniji rad na predmetima ratnih zločina, u cilju pružanja podrške Radnoj grupi za izradu izmjena i dopuna Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

Sastanku su prisustvovali i predstavnici Misije OSCE-a u BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba