Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU; BUDŽET BiH OŠTEĆEN ZA 208.296,00 KM

12.09.2017. 15:44

Tužilac u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA POREZNU UTAJU; BUDŽET BiH OŠTEĆEN ZA 208.296,00 KM

- JELENKA VASIĆA, rođenog 1973. godine u Zvorniku, državljanina BiH, i

- PRAVNOG LICA “ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik, čiji je direktor JELENKO VASIĆ.

Optuženi se terete da su u periodu od mjeseca maja 2013. do decembra 2015. godine, u svojstvu direktora i odgovornog lica u pravnom licu ,,ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik, počinili utaju PDV-a u ukupnom iznosu od 208.296,00 KM, za koji su oštetili budžet BiH.

Prema navodima optužnice, optuženi Vasić se tereti da nije u cijelosti prikazao i prijavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH ostvareni promet putem podnesenih prijava samooporezivanja u knjigovodstvenoj evidenciji po osnovu izvršenog prometa dobara i usluga na domaćem tržištu, na koji način je nezakonito umanjio obaveze po osnovu izvršenog prometa u pomenutom iznosu.

Pravno lice “ZVORNIKPUTEVI“ a.d. Zvornik se tereti da je kao pravno lice raspolagalo protivpravno ostvarenom imovinskom koristi, koju je ostvario optuženi Jelenko Vasić.  

Optuženi se terete da su počinili, Jelenko Vasić produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članom 54. KZ-a BiH, a pravno lice" ZVORNIKPUTEVI" a.d. Zvornik, produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. i članovima 54. i 124. istog Zakona.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba