Vijesti

OPTUŽENI ZA DAVANJE DARA I DRUGIH OBLIKA KORISTI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA I OBAVEZNO SVJEDOČENJE

18.07.2017. 14:49

Sporazumnim priznanjem krivice optuženi se obavezao na svjedočenje pred Sudom BiH.

OPTUŽENI ZA DAVANJE DARA I DRUGIH OBLIKA KORISTI SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU; PREDLOŽENA KAZNA ZATVORA I OBAVEZNO SVJEDOČENJE

Optuženi Sedinet Karić zvani „Sido“ (1969), optužen u okviru predmeta Kemal Čaušević i dr., u prisustvu advokata sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo davanje dara i drugih oblika koristi iz člana 218. stav 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U skladu sa sporazumom, za optuženog je predložena kazna zatvora u trajanju od jedne (1) godine.

Visina predložene kazne je u skladu sa ulogom optuženog u počinjenom krivičnom djelu.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem sporazuma. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa potpunim razumijevanjem pravnih posljedica.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na žalbu na presudu koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba