Vijesti

OPTUŽENI ZA NEOVLAŠTENI PROMET OPOJNIM DROGAMA SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU; PREDLOŽENE ZATVORSKE KAZNE

12.07.2017. 15:21

Optuženi za krivično djelo neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1 KZ-a BiH, u vezi sa članom 29. istog Zakona, priznali su krivicu i sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, u prisustvu svojih advokata, potpisali sporazume o priznanju krivice.

Prihvatanjam sporazuma predmet će biti okončan u cijelosti.

OPTUŽENI ZA NEOVLAŠTENI PROMET OPOJNIM DROGAMA SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU; PREDLOŽENE ZATVORSKE KAZNE

Krivicu su priznali optuženi Marko Jevrić (1993) i Goran Banović (1985) iz Nikšića, Crna Gora, državljani Crne Gore, nalaze se u pritvoru.

Optuženi su priznali da su, kao saizvršioci, za dogovoreni novčani iznos počinili međunarodno krijumčarenje veće količine opojne droge marihuana „skank“, pješice ilegalno prešli granicu sa područja R Crne Gore na područje BiH, izbjegavajući mjere granične kontrole, a u daljim namjerama su otkriveni i spriječeni od strane službenih osoba Granične policije BiH.

U skladu sa sporazumima, tužilaštvo za optužene predlaže izricanje kazne zatvora u rasponu od dvije godine do dvije godine i šest (6) mjeseci, te mjeru sigurnosti oduzimanje predmeta korištenih u izvršenju krivičnog djela. Od optuženih će se oduzeti sredstva korištena za izvršenje ovih krivičnih djela, među kojima su mobilni telefoni.

Potpisivanjem sporazuma optuženi potvrđuju da su izjavu o priznanju krivice dali dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora.

Po sporazumima, optuženi se odriču prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba