Vijesti

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA, GORDANA TADIĆ, POSJETILA USTAVNI SUD BiH

13.04.2017. 15:32

Delegacija Tužilaštva BiH u kojoj su bili v.d. glavnog tužioca Gordana Tadić i zvaničnici Tužilaštva, Izet Odobašić i Miroslav Marković, posjetila je Ustavni sud BiH. Zvaničnici Tužilaštva BiH sastali su se sa predsjednikom Ustavnog suda Mirsadom Ćemanom i zvaničnicima Suda Matom Tadićem, Miodragom Simovićem i Zvonkom Mijanom.

V.D. GLAVNOG TUŽIOCA, GORDANA TADIĆ, POSJETILA USTAVNI SUD BiH

Na sastanku je razgovarano o aktuelnim pitanjima važnim za rad i funkcionisanje Tužilaštva BiH i Ustavnog suda BiH, kao i o ulozi dviju institucija u ostvarivanju vladavine prava i efikasnosti pravosudnog sistema u Bosni i Hercegovini.

Tokom sastanka istaknuto je da je potrebno ostvariti kontinuiranu saradnju i razmjenu informacija o svim aktivnostima koje su bitne za djelokrug rada Ustavnog suda i Tužilaštva BiH.

Naročita pažnja je posvećena pitanju izvršenja odluka Ustavnog suda BiH, u čemu Tužilaštvo BiH, u slučaju neizvršenja sudskih odluka, ima značajnu zakonom predviđenu ulogu.

Učesnici sastanka su saglasni da će uspješno rješavanje pitanja i efikasna saradnja dviju institucija doprinijeti ostvarivanju ustavnosti, uspostavi vladavine prava i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba