Vijesti

OPTUŽENI LEONARDO STANIĆ (1973) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA POREZNU UTAJU. BIT ĆE ODUZETO 49.329 KM NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

11.04.2017. 14:26

Optuženi Leonardo Stanić rođen 1973. godine u Kiseljaku, državljanin Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, koji je optužen za krivično djelo porezne utaje ili prevare iz člana 210. stava 1. u vezi sa članom 54. KZ-a BiH, sporazumno je priznao krivicu i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum.

OPTUŽENI LEONARDO STANIĆ (1973) SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA POREZNU UTAJU. BIT ĆE ODUZETO 49.329 KM NEZAKONITE IMOVINSKE KORISTI

Sklapanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi je u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH.

U skladu sa sporazumom, tužilac i optuženi su saglasni da Sud BiH izrekne optuženom Staniću uslovnu kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine i istovremeno odredi da se kazna neće izvršiti ako optuženi u vremenu od dvije (2) godine od dana pravosnažnosti presude ne počini novo krivično djelo, i sporednu kaznu kao novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM.

Na osnovu članova 110. i 111. Krivičnog zakona BiH, od optuženog Leonarda Stanića oduzet će se imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 49.329,69 KM. Iznos od 5.000 KM optuženi je dužan uplatiti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana pravosnažnosti presude Suda BiH, donesene na osnovu sporazuma.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.  

Optuženi Leonardo Stanić se tereti da je u svojstvu direktora i odgovorne osobe „LS COMMERCE“ d.o.o. Kiseljak, u periodu od mjeseca augusta 2009. godine do decembra 2010. godine, u namjeri da izbjegne plaćanje poreza na promet, pribavljao fiktivnu dokumentaciju, i to fakture pravnih osoba dajući lažne podatke o prodaji robe preduzećima u Posušju, iako stvarnog prometa robe sa tim preduzećima nije bilo, te je na taj način izbjegao plaćanje poreza na promet proizvoda i usluga u iznosu od 49.329,69 KM, za koliko je oštećen budžet BiH.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka, od kojih troškovi Tužilaštva BiH iznose 634,50 KM, te paušalni iznos čiju će visinu, u zavisnosti od složenosti postupka, odrediti Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba