Вијести

ОПТУЖЕНИ НЕНАД ПЕТРОВИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ. ПРЕДЛОЖЕНА КАЗНА ОД 9 МЈЕСЕЦИ ЗАТВОРА И ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

25.03.2015. 15:26

Оптужени за продужено кривично дјело проневјере у служби споразумно је признао кривицу.

ОПТУЖЕНИ НЕНАД ПЕТРОВИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ. ПРЕДЛОЖЕНА КАЗНА ОД 9 МЈЕСЕЦИ ЗАТВОРА И ОДУЗИМАЊЕ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

Оптужени Петровић Ненад рођен 22.03.1966. године у Сарајеву, настањен у Источном Сарајеву, закључио је споразум о признању кривице са тужиоцем Тужилаштва БиХ.

У складу са споразумом, тужилац и оптужени су сагласни да Суд БиХ оптуженом за почињено кривично дјело изрекне казну затвора у трајању од девет мјесеци.

Потписивањем споразума о признању кривице оптужени је у потпуности признао извршење кривичног дјела проневјере у служби из члана 221. КЗ БиХ за које га терети оптужница Тужилаштва БиХ од 19.12.2014. године.

Оптужени Петровић Ненад је запосленик Суда БиХ, на радном мјесту референт специјалиста за извршење кривичних санкција и евиденцију привремено одузетих предмета.

Тужилац Тужилаштва БиХ предлаже да се оптуженом одузме противправна имовинска корист прибављена извршењем кривичног дјела заједно са оптуженим Трифковић Мићом.

Потписивањем споразума оптужени потврђује да изјаву о признању кривице споразума даје добровољно, свјесно и са разумијевањем.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење, те права на улагање жалбе на казну коју му на основу споразума изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba