Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BOSANSKE KRUPE

15.01.2015. 15:26

Tužilac Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

PODIGNUTA OPTUŽNICA ZA RATNE ZLOČINE NA PODRUČJU BOSANSKE KRUPE

-          Jadranka Šarana (1958),

-          Fahrudina Tadžić-Hadžiosmanagića (1958),

-          Samira Šabića (1970) i

-          Zijada Kadića (1976).

Navedeni optuženi se terete da su u svojstvu načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) Bosanska Krupa, komandira Policijske stanice (PS) Bosanska Krupa koja je organizaciono pripadala SJB Bosanska Krupa, komandira Policijskog odjeljenja Jasenice pri SJB Bosanska Krupa i u svojstvu policajca Policijskog odjeljenja Jasenice pri SJB Bosanska Krupa, u periodu od 17.09.1995. godine i u periodu nakon 14.12.1995. godine kao dana potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, pa sve do 12.07.1996. godine, na području Bosanske Krupe, počinili krivična djela nad žrtvama srpske i u jednom slučaju hrvatske nacionalnosti.

Prema navodima optužnice, optuženi su naredili, počinili, podstrekavali, propustili, omogućili, organizovali, usaglašavali se i pomagali protivzakonito zatvaranje civilnog stanovništva srpske i jednog civila hrvatske nacionalnosti, ubistvo, nehumano i nečovječno postupanje, namjerno nanošenje fizičkog i duševnog bola, nepoštovanje osnovnih garancija lica koja ne učestvuju ili su prestala direktno učestvovati u neprijateljstvima, nepoštovanje minimalnih prava lica koja su lišena slobode iz razloga u vezi s oružanim sukobom, ugrožavanje opšte zaštite od opasnosti civilnog stanovništva.

Optuženi Šaran Jadranko i Hadžiosmanagić – Tadžić Fahrudin, suprotno pravilima međunarodnog prava terete se da su naredili, počinili, podstrekavali, propustili, omogućili, usaglašavali se i pomagali neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika i civilnih lica srpske i hrvatske nacionalnosti i nakon završetka oružanog sukoba na području opštine Bosanska Krupa i dalje nakon završetka oružanog sukoba u Bosni i Hercegovini potpisivanjem Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini 14.12.1995. godine.

Optuženi se terete da su počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. u vezi tačaka e), f) i c), a u vezi člana 29. i 180. stav 1. i 2. KZ-a BiH i krivičnih djela ratni zločin protiv ratnih zarobljenika iz člana 175. stav 1. i krivičnog djela neopravdano odgađanje povratka ratnih zarobljenika iz člana 182. istog Zakona.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba