Вијести

ОПТУЖЕНИ НОВО ЂУКИЋ (1972) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ ЗА ПОРЕСКУ УТАЈУ. БИЋЕ ОДУЗЕТО ОКО 12.000 КМ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

03.03.2014. 15:06

Оптужени Ново Ђукић, рођен 13. 08. 1972. године у Котор Вароши, гдје је и настањен, држављанин БиХ, који је оптужен за кривично дјело порезне утаје или преваре из члана 210. става 1. КЗ-а БиХ, споразумно је признао кривицу и са тужиоцем Одјела III Тужилаштва БиХ закључио споразум.

ОПТУЖЕНИ НОВО ЂУКИЋ (1972) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ ЗА ПОРЕСКУ УТАЈУ. БИЋЕ ОДУЗЕТО ОКО 12.000 КМ НЕЗАКОНИТЕ ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ

Склапањем споразума о признању кривице оптужени је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 15. 01. 2014. године, а коју је потврдио Суд БиХ дана 22. 01. 2014. године.

У складу са споразумом, тужилац и оптужени су сагласни да Суд БиХ изрекне оптуженом Нови Ђукићу условну казну затвора у трајању од три (3) мјесеца и истовремено одложи њено извршење у временском распону од једне (1) до двије (2) године (вријеме провјеравања), а да му се као споредна казна изрекне новчана казна у износу од 2.000,00 КМ, као и да суд од оптуженог, у смислу члана 396. ЗКП-а БиХ, одузме имовинску корист прибављену кривичним дјелом у износу од 12.084,00 КМ.

Приликом одређивања ове казне узете су у обзир чињенице да је оптужени признао кривицу за кривично дјело које му се ставља на терет оптужницом, да је изразио спремност да у потпуности измири своју пореску обавезу, да је од извршења кривичног дјела прошло више од три године, да је отац двоје малољетне дјеце коју издржава, да до сада није осуђиван, да је закључењем овог споразума помогао бржем окончању, економичности и смањењу трошкова кривичног поступка, као и то да се на страни оптуженог нису нашле отежавајуће околности.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му изрекне Суд БиХ, те је упознат да може сносити трошкове кривичног поступка.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba