Вијести

ОПТУЖЕНИ ЈОСИП РАШО СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО ДАВАЊЕ ЛАЖНОГ ИСКАЗА

12.12.2012. 15:05

Оптужени Јосип Рашо споразумно је признао кривицу за учињено кривично дјело давање лажног исказа из члана 235. став 3. у вези са ставом 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Оптужени Јосип Рашо, рођен 31.07.1976. године у Сарајеву, настањен у Кисељаку, раније осуђиван, држављанин БиХ, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума, оптужени Рашо је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља не терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 07.11.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 16.11.2012. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ оптуженом изрекне казну затвора у трајању од шест (6) мјесеци.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одриче права на суђење те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју му, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду Босне и Херцеговине.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba