Vijesti

OPTUŽENI JOSIP RAŠO SPORAZUMNO PRIZNAO KRIVICU ZA KRIVIČNO DJELO DAVANJE LAŽNOG ISKAZA

12.12.2012. 15:05

Optuženi Josip Rašo sporazumno je priznao krivicu za počinjeno krivično djelo davanje lažnog iskaza iz člana 235. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

Optuženi Josip Rašo, rođen 31.07.1976. godine u Sarajevu, nastanjen u Kiseljaku, ranije osuđivan, državljanin BiH, sporazumno je priznao krivicu za krivično djelo za koje se tereti i sa tužiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH zaključio sporazum o priznanju krivice.

Sklapanjem sporazuma, optuženi Rašo je u cijelosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja ne teret optužnicom Tužilaštva BiH od 07.11.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 16.11.2012. godine.

U skladu sa sporazumom, tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH optuženom izrekne kaznu zatvora u trajanju od šest (6) mjeseci.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, bez ikakve prisile ili nagovora, te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu Bosne i Hercegovine.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba