Вијести

ХАРИС БЈЕЛОПОЉАК, ЕМИР ХОЏИЋ, АДНАН СЕЛИМИЋ И ХАСАН ХУСИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

04.10.2012. 15:14

Оптужени Харис Бјелопољак, Емир Хоџић, Аднан Селимић и Хасан Хусић споразумно су признали кривицу за учињено кривично дјело организирани криминал из члана 250. ставови 1. и 4. Кривичног закона БиХ у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1., а све у вези са чланом 54. истог Закона.

Споразум о признању кривице, са тужиоцем из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ, склопили су оптужени:

- Харис Бјелопољак, рођен 26.08.1963. године у Какњу, гдје је и настањен, раније осуђиван, држављанин БиХ,

- Емир Хоџић, рођен 05.07.1987. године у Зеници, гдје је и настањен, држављанин БиХ,

- Аднан Селимић, рођен 08.12.1983. године у Зеници, гдје је и настањен, држављанин БиХ, налази се на издржавању казне затвора и

- Хасан Хусић, рођен 02.11.1977. године у Сарајеву, гдје је и настањен, држављанин БиХ.  

Оптужени, потписивањем споразума, у потпуности признају извршење кривичних дјела која им се стављају на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 29.05.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 04.06.2012. године.

Тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженима Харису Бјелопољаку, Емиру Хоџићу, Аднану Селимићу и Хасану Хусићу казну затвора у трајању од једне (1) године. Оптужени Бјелопољак и његов бранилац сагласни су да се од оптуженог одузме имовинска корист прибављена кривичним дјелом у износу од 1.000,00 КМ. Новац је привремено одузет по потврди о привременом одузимању предмета, те је предложен као доказ у оптужници овог тужилаштва.

Предложена казна је у складу са улогама оптужених у извршењу кривичних дјела која су описана у оптужници у предмету против Хариса Бјелопољака и др.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужени су се обавезали да ће свједочити о свим чињеницама које су им познате у овом кривичном предмету и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу предметних кривичних дјела, а који су њима познати и у којим кривичним дјелима су евентуално и сами учествовали.

Овим споразумом оптужени потврђују да су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Они истовремено потврђују да изјаву о признању кривице дају добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезују да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који им, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју им, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразуми су прослијеђени Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba