Vijesti

HARIS BJELOPOLJAK, EMIR HODŽIĆ, ADNAN SELIMIĆ I HASAN HUSIĆ SPORAZUMNO PRIZNALI KRIVICU

04.10.2012. 15:14

Optuženi Haris Bjelopoljak, Emir Hodžić, Adnan Selimić i Hasan Husić sporazumno su priznali krivicu za počinjeno krivično djelo organizirani kriminal iz člana 250. stavovi 1. i 4. Krivičnog zakona BiH u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama iz člana 195. stav 1., a sve u vezi sa članom 54. istog Zakona.

Sporazum o priznanju krivice, sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH, sklopili su optuženi:

- Haris Bjelopoljak, rođen 26.08.1963. godine u Kaknju, gdje je i nastanjen, ranije osuđivan, državljanin BiH,

- Emir Hodžić, rođen 05.07.1987. godine u Zenici, gdje je i nastanjen, državljanin BiH,

- Adnan Selimić, rođen 08.12.1983. godine u Zenici, gdje je i nastanjen, državljanin BiH, nalazi se na izdržavanju kazne zatvora i

- Hasan Husić, rođen 02.11.1977. godine u Sarajevu, gdje je i nastanjen, državljanin BiH.  

Optuženi, potpisivanjem sporazuma, u cijelosti priznaju izvršenje krivičnih djela koja im se stavljaju na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 29.05.2012. godine, a koja je u cijelosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 04.06.2012. godine.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženima Harisu Bjelopoljaku, Emiru Hodžiću, Adnanu Selimiću i Hasanu Husiću kaznu zatvora u trajanju od jedne (1) godine. Optuženi Bjelopoljak i njegov branilac saglasni su da se od optuženog oduzme imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 1.000,00 KM. Novac je privremeno oduzet po potvrdi o privremenom oduzimanju predmeta, te je predložen kao dokaz u optužnici ovog tužilaštva.

Predložena kazna je u skladu sa ulogama optuženih u izvršenju krivičnih djela koja su opisana u optužnici u predmetu protiv Harisa Bjelopoljaka i dr.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice, optuženi su se obavezali da će svjedočiti o svim činjenicama koje su im poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, saizvršiocima i saučesnicima u izvršenju predmetnih krivičnih djela, a koji su njima poznati i u kojim krivičnim djelima su eventualno i sami sudjelovali.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuju da su upoznati sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. Oni istovremeno potvrđuju da izjavu o priznanju krivice daju dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem, te se obavezuju da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji im, eventualno, odredi Sud BiH.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriču prava na suđenje, te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju im, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazumi su proslijeđeni Sudu BiH.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba