Вијести

СЛАВКО ДАВИДОВИЋ И СТИПЕ ПРАВДИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАЛИ КРИВИЦУ

02.10.2012. 15:30

Оптужени Славко Давидовић и Стипе Правдић споразумно су признали кривицу за учињено кривично дјело организирани криминал из члана 250. ставови 2. и 4., у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Споразум о признању кривице су са тужиоцем из Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ склопили оптужени:

- Славко Давидовић, рођен 09.05.1982. године у Никшићу, гдје је и настањен, држављанин Р Црне Горе и

- Стипе Правдић, рођен 09.10.1978. године у Високом, настањен у Кисељаку, држављанин БиХ и Р Хрватске.

Оптужени, потписивањем споразума, у потпуности признају извршење кривичног дјела које им се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 04.05.2012. године, а која је у потпуности потврђена од судије за претходно саслушање Суда БиХ дана 11.05.2012. године. 

Тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженима Славку Давидовићу казну затвора у трајању од једне (1) године и шест (6) мјесеци и оптуженом Стипи Правдићу казну затвора у трајању од једне (1) године, те им у изречену казну урачуна вријеме проведено у притвору. Такође, споразумом је предвиђена и мјера безбједности одузимања предмета употријебљених или намијењених извршењу кривичног дјела и који су настали извршењем кривичног дјела.

Предложена казна је у складу са улогама оптужених у извршењу кривичног дјела које је описано у оптужници у предмету против Данијела Ороза и др.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужени су се обавезали да ће свједочити о свим чињеницама које су им познате у овом кривичном предмету, као и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу кривичних дјела за које их терети оптужница, а који су им познати и у којим кривичним дјелима су учествовали.

Овим споразумом оптужени потврђују да су упознати са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Они истовремено потврђују да изјаву о признању кривице дају добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора, те се обавезују да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који им, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума оптужени се одричу права на суђење, те права на улагање жалбе на кривичноправну санкцију коју им, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba