Вијести

ПОДИГНУТА ОПТУЖНИЦА ПРОТИВ 10 ЛИЦА, КОЈА СЕ КАО ПРИПАДНИЦИ ОРГАНИЗОВАНЕ ГРУПЕ, ТЕРЕТЕ ЗА ПРАЊЕ НОВЦА У ВИШЕМИЛИОНСКИМ ИЗНОСИМА У ВЕЗИ СА ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАНИТ“ ЈАБЛАНИЦА

14.06.2012. 15:00

Тужилац Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ подигао је оптужницу против:

1.   М.М. (1954) настањеног у Јабланици, раније осуђиваног, држављанина БиХ, који се терети да је учинио кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 2. у вези става 1. КЗ БиХ, продуженим кривичним дјелом злоупотреба овлаштења у привредном пословању из члана 247. став 2. у вези става 1. тачке б), ц), д) и е) КЗ Ф БиХ, продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора из члана 252. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, кривичним дјелом лажни стечај из члана 244. став 2. у вези става 1ц. КЗ Ф БиХ, кривичног дјела неплаћање пореза из члана 211. став 1. КЗ БиХ, продуженим кривичним дјелом пореске утаје или преваре из члана 210. став 4. у вези става 1. КЗ БиХ, кривичним дјелом порезне утаје из члана 273. став 3. у вези става 1. КЗ Ф БиХ и продуженим кривичним дјелом преваре из члана 294. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ,

2.   Т.Н. (1957) настањеног у Јабланици, држављанина БиХ, који се терети да је учинио кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 2. у вези става 1. КЗ БиХ, продуженим кривичним дјелом злоупотреба овлаштења у привредном пословању из члана 247. став 2. у вези става 1. тачке б), ц), д) и е) КЗ Ф БиХ), продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора из члана 252. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, кривичним дјелом преваре из члана 294. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ,

3.   Д.Н. (1963) настањеног у Сарајеву, држављанина БиХ, који се терети да је учинио кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 2. у вези става 1. КЗ БиХ, продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора у помагању из члана 252. став 2. у вези става 1., а у вези члана 33. КЗ Ф БиХ,

4.   Д.А. (1967) настањене у Сарајеву, држављанке БиХ, која се терети да је учинила кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 4. КЗ БиХ, у вези са кривичним дјелом прање новца из члана 272. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора у помагању из члана 252. став 2. у вези става 1., а у вези члана 33. КЗ Ф БиХ,

5.   О.М. (1958) настањеног у Јабланици, држављанина БиХ, који се терети да је учинио кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 209. став 2. у вези става 1. КЗ БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом злоупотреба овлаштења у привредном пословању из члана 247. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора из члана 252. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ,

6.   К.Х. (1954) настањене у Јабланици, држављанке БиХ, која се терети да је учинила кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 4. КЗ БиХ у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 272. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом злоупотреба овлаштења у привредном пословању из члана 247. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ,

7.   К.М. (1953) настањене у Јабланици, држављанке БиХ, која се терети да је учинила кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 4. КЗ БиХ у вези са продуженим кривичним дјелом прање новца из члана 272. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ, у вези са продуженим кривичним дјелом злоупотреба овлаштења у привредном пословању из члана 247. став 2. у вези става 1. КЗ Ф БиХ,

8.   М.Џ. (1946) настањеног у Тузли, држављанина БиХ, који се терети да је учинио кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 4. КЗ БиХ, у вези са кривичним дјелом склапање штетног уговора у помагању из члана 252. став 1. у вези члана 33. КЗ Ф БиХ,

9.   Привредног друштва „Т.“ д.о.о. Сарајево, са сједиштем у Сарајеву, одговорно за кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ у вези са продуженим кривичним дјелом склапање штетног уговора у помагању из члана 252. став 2. у вези става 1., а у вези члана 33. КЗ Ф БиХ, која су учинили оптужени Д.Н. и Д.А., те Т.Н., а у смислу члана 124. став 1. тачке а) и ц) КЗ БиХ, и

10.  Привредног друштва „А. Б.Х.“ д.о.о. Сарајево одговорног за кривично дјело организираног криминала из члана 250. став 1. КЗ БиХ у вези са продуженим кривичним дјелом прања новца из члана 209. став 2. у вези става 1 КЗ БиХ, које је учинио оптужени Д.Н., а у смислу члана 124. став 1. тачке а) и ц) КЗ БиХ.

Оптужени се терете да су у периоду од 2002. па до фебруара 2010. године, у сврху стицања противправне имовинске користи, као припадници групе за организовани криминал учинили кривична дјела прописана Кривичним законом БиХ и Кривичним законом ФБиХ, везана за пословање предузећа „Гранит“ д.д. Јабланица, новац и имовину веће вриједности за коју су знали да је прибављена учињењем кривичних дјела, држали, располагали и употријебили у привредном пословању, те лажним билансима, процјенама, инвентуром и другим лажним приказивањима и прикривањима чињеница, неистинито приказивали стање и кретање средстава и исхода пословања, склапали уговоре за које су знали да су штетни за фирму „Гранит“ д.д. Јабланица, закључивали фиктивне уговоре о дугу и признавали непостојеће тражбине, као и на други начин приказивали стање таквим да се по тој основи може отворити стечај, онемогућили наплату пријављеног пореза, избјегли да плате давања прописана пореским законодавством БиХ и доприносе социјалног осигурања, те на тај начин у својству одговорних лица, заступника, односно представника правног лица у њеној привредној активности, проузроковали штету фирми, при чему штета прелази вишемилионски износ.

Правна лица, односно привредна друштва, која су заједничким дјеловањем у групи чинили оптужени Д.Н., Д А. и Т.Н., се терете да су у име, за рачун и у корист овог правног лица располагали противправно оствареном имовинском користи.

Оптужница је прослијеђена Суду БиХ на потврђивање.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba