Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV 10 OSOBA, KOJE SE KAO PRIPADNICI ORGANIZIRANE GRUPE, TERETE ZA PRANJE NOVCA U VIŠEMILIONSKIM IZNOSIMA U VEZI SA POSLOVANJEM PREDUZEĆA „GRANIT“ JABLANICA

14.06.2012. 15:00

Tužilac Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv:

1.   M.M. (1954) nastanjenog u Jablanici, ranije osuđivanog, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, produženim krivičnim djelom zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi stava 1. tačke b), c), d) i e) KZ F BiH, produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, krivičnim djelom lažni stečaj iz člana 244. stav 2. u vezi stava 1c. KZ F BiH, krivičnog djela neplaćanje poreza iz člana 211. stav 1. KZ BiH, produženim krivičnim djelom porezne utaje ili prevare iz člana 210. stav 4. u vezi stava 1. KZ BiH, krivičnim djelom porezne utaje iz člana 273. stav 3. u vezi stava 1. KZ F BiH i produženim krivičnim djelom prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH,

2.   T.N. (1957) nastanjenog u Jablanici, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, produženim krivičnim djelom zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi stava 1. tačke b), c), d) i e) KZ F BiH, produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, krivičnim djelom prijevare iz člana 294. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH,

3.   D.N. (1963) nastanjenog u Sarajevu, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora u pomaganju iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1., a u vezi člana 33. KZ F BiH,

4.   D.A. (1967) nastanjene u Sarajevu, državljanke BiH, koja se tereti da je počinila krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora u pomaganju iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1., a u vezi člana 33. KZ F BiH,

5.   O.M. (1958) nastanjenog u Jablanici, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1. KZ BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, 

6.   K.H. (1954) nastanjene u Jablanici, državljanke BiH, koja se tereti da je počinila krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH,

7.   K.M. (1953) nastanjene u Jablanici, državljanke BiH, koja se tereti da je počinila krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 4. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom pranje novca iz člana 272. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH, u vezi sa produženim krivičnim djelom zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi stava 1. KZ F BiH,

8.   M.Dž. (1946) nastanjenog u Tuzli, državljanina BiH, koji se tereti da je počinio krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 4. KZ BiH, u vezi sa krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora u pomaganju iz člana 252. stav 1. u vezi člana 33. KZ F BiH,

9.   Privrednog društva „T.“ d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu, odgovornog za krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom sklapanje štetnog ugovora u pomaganju iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1., a u vezi člana 33. KZ F BiH, koja su počinili optuženi D.N. i D.A., te T.N., a u smislu člana 124. stav 1. tačke a) i c) KZ BiH, i

10.       Privrednog društva „A. B.H.“ d.o.o. Sarajevo, odgovornog za krivično djelo organiziranog kriminala iz člana 250. stav 1. KZ BiH u vezi sa produženim krivičnim djelom pranja novca iz člana 209. stav 2. u vezi stava 1 KZ BiH, koje je počinio optuženi D.N., a u smislu člana 124. stav 1. tačke a) i c) KZ BiH.

Optuženi se terete da su u periodu od 2002. pa do februara 2010. godine, u svrhu sticanja protivpravne imovinske koristi, kao pripadnici grupe za organizirani kriminal počinili krivična djela propisana Krivičnim zakonom BiH i Krivičnim zakonom FBiH, vezana za poslovanje preduzeća „Granit“ d.d. Jablanica, novac i imovinu veće vrijednosti za koju su znali da je pribavljena počinjenjem krivičnih djela, držali, raspolagali i upotrijebili u privrednom poslovanju te lažnim bilansima, procjenama, inventurom i drugim lažnim prikazivanjima i prikrivanjima činjenica, neistinito prikazivali stanje i kretanje sredstava i ishoda poslovanja, sklapali ugovore za koje su znali da su štetni za firmu „Granit“ d.d. Jablanica, zaključivali fiktivne ugovore o dugu i priznavali nepostojeće tražbine, kao i na drugi način prikazivali stanje takvim da se po toj osnovi može otvoriti stečaj, onemogućili naplatu prijavljenog poreza, izbjegli da plate davanja propisana poreznim zakonodavstvom BiH i doprinose socijalnog osiguranja, te na taj način u svojstvu odgovornih osoba, zastupnika, odnosno predstavnika pravne osobe u njenoj privrednoj aktivnosti, prouzrokovali štetu firmi, pri čemu šteta prelazi višemilionski iznos.

Pravne osobe, odnosno privredna društva, koja su zajedničkim djelovanjem u grupi činili optuženi D.N., D.A. i T.N., se terete da su u ime, za račun i u korist ove pravne osobe raspolagali protivpravno ostvarenom imovinskom koristi.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba