Вијести

ОПТУЖЕНИ ДАНИЈЕЛ ОРОЗ (1980) СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ

13.06.2012. 15:06

Оптужени Данијел Ороз споразумно је признао кривицу за кривично дјело организирани криминал из члана 250. став 3. у вези са кривичним дјелом неовлаштени промет опојним дрогама из члана 195. став 1. Кривичног закона Босне и Херцеговине.

Оптужени Данијел Ороз (1980), настањен у Кисељаку, раније осуђиван, држављанин БиХ и Р Хрватске, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужени Ороз је у потпуности признао извршење кривичног дјела које му се ставља на терет оптужницом Тужилаштва БиХ од 04.05.2012. године, а која је у потпуности потврђена од стране Суда БиХ дана 11.05.2012. године.

У складу са споразумом, тужилац и одбрана сагласни су да, на основу споразума, Суд БиХ изрекне оптуженом Данијелу Орозу казну затвора у трајању од пет (5) година, те мјеру безбједности - одузимање предмета употријебљених или намијењених извршењу кривичног дјела и који су настали извршењем кривичног дјела.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела које је описано у оптужници, у предмету против Данијела Ороза и др.

Такође, потписивањем споразума о признању кривице, оптужени се обавезао да ће свједочити о свим чињеницама које су му познате у овом кривичном предмету и о свим извршиоцима, саизвршиоцима и саучесницима у извршењу кривичних дјела за која их терети оптужница, а који су му познати и у којим кривичним дјелима су учествовали. У том смислу, оптужени је сагласан да ће на позив Суда БиХ свједочити пред Судом БиХ.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са садржајем оптужнице Тужилаштва БиХ. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, без икакве присиле или наговора, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му евентуално одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума, оптужени се одриче права на суђење те права на жалбу на пресуду коју му, на основу споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду БиХ.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba