Вијести

ОПТУЖЕНИ АДНАН ХАРАЧИЋ СПОРАЗУМНО ПРИЗНАО КРИВИЦУ ЗА КРИВИЧНО ДЈЕЛО ТЕРОРИЗМА

10.05.2012. 15:12

Оптужени Аднан Харачић споразумно је признао кривицу за кривично дјело тероризма из члана 201. став 3. у вези става 5. тачке д) и ф) и у вези става 1. истог члана, а све у вези са чланом 29. Кривичног закона БиХ.

Оптужени Аднан Харачић звани „Маца“, рођен 02.11.1987. године у Бугојну, гдје је и настањен, раније осуђиван, држављанин БиХ, споразумно је признао кривицу за кривично дјело за које се терети и са тужиоцем Посебног одсјека за организовани криминал, привредни криминал и корупцију Тужилаштва БиХ закључио споразум о признању кривице.

Склапањем споразума о признању кривице, оптужени Харачић је у потпуности признао извршење кривичног дјела за које га терети оптужница Тужилаштва БиХ од 20.12.2010. године.

У складу са споразумом, тужилац је сагласан да Суд БиХ, на основу споразума, оптуженом изрекне казну затвора у трајању од дванаест (12) до петнаест (15) година, као и да се оптуженом у утврђену и изречену казну затвора, у висини коју одреди суд, а у оквиру предложеног распона, урачуна вријеме проведено у притвору, почев од 01.12.2010. године.

Предложена казна је у складу са улогом оптуженог у извршењу кривичног дјела које је описано у оптужници у предмету против Хариса Чаушевића и др.

Оптужени се споразумним признањем обавезао на свједочење у овом и другим предметима који се воде у правосудним институцијама БиХ. Потписивањем овог споразума о признању кривице, оптужени пристаје да ће своју обавезу свједочења на Суду БиХ у овом предмету испунити одмах по потписивању овог споразума, а по позиву Суда БиХ.

Овим споразумом оптужени потврђује да је упознат са кривичним дјелом које му се ставља на терет, те доказима који потврђују наводе оптужнице. Он истовремено потврђује да изјаву о признању кривице даје добровољно, свјесно и са разумијевањем, те се обавезује да ће надокнадити трошкове кривичног поступка у износу који му, евентуално, одреди Суд БиХ.

Склапањем споразума, оптужени се одриче права на суђење, те права на жалбу на пресуду коју му, на основу овог споразума, изрекне Суд БиХ.

Споразум је прослијеђен Суду Босне и Херцеговине.


 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba