Vijesti

PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV ŽELJKA JUKIĆA (1970)

13.03.2012. 15:18

Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Željka Jukića, koji se tereti da je počinio krivično djelo zločini protiv čovječnosti iz člana 172. stav 1. tačka h) u vezi sa tačkom k) Krivičnog zakona BiH, u vezi sa članom 180. stav 1. istog Zakona.

Tužilac Regionalnog tima V Posebnog odjela za ratne zločine Tužilaštva BiH podigao je optužnicu protiv Željka Jukića, rođenog 15.01.1970. godine u mjestu Ometala, općina Prozor, nastanjenog u Dubrovniku, državljanina BiH i R Hrvatske, nalazi se u pritvoru od 02.11.2011. godine.

U optužnici se navodi da je Željko Jukić, kao pripadnik Brigade “Rama” HVO-a, u periodu od jula do kraja septembra 1993. godine, u okviru širokog i sistematičnog napada vojnih snaga HVO-a i HV-a usmjerenog protiv civilnog bošnjačkog stanovništva općine Prozor, znajući za takav napad, te da njegove radnje čine dio napada, vršio progon civilnog stanovništva bošnjačke nacionalnosti na političkoj, nacionalnoj i vjerskoj osnovi, sudjelujući u zajedničkom planu i doprinoseći ostvarenju zajedničkog cilja čineći druga nečovječna djela, u namjeri nanošenja velike patnje i ozbiljnih fizičkih i psihičkih povreda.

Optuženi se, između ostalog, tereti da je dana 07. jula 1993. godine ili približno tog dana, u večernjim satima u Vatrogasnom domu u Prozoru, u kojem se nalazilo sjedište Vojne policije HVO Prozor i zatvor u kome su zatvarani Bošnjaci, nanio tešku fizičku i psihičku bol jednom civilu, na način da je zapaljenom cigaretom pržio lice oštećenom, na taj način praveći mu krst na desnom obrazu. Potom je odveo oštećenog u drugu prostoriju gdje ga je tukao, zlostavljao i mučio na ponižavajuće načine, te mu otvorenim plamenom palio bradu i lice.

Kako se dalje u optužnici navodi, optuženi je sredinom jula 1993. godine u logoru Dretelj kod Čapljine uveo navedenog oštećenog u hangar, prislonio ga uza zid, a zatim uzeo palicu i počeo ga udarati po nogama, od koje jačine je oštećeni pao na tlo, da bi ga potom udario dva puta nogom u predjelu rebara, što je za posljedicu imalo nanošenje teške fizičke i psihičke boli oštećenom.

Ova optužnica je druga optužnica podignuta protiv Željka Jukića. Prva optužnica, kojom se tereti za ratne zločine, podignuta je u januaru ove godine.

Optužnica je proslijeđena Sudu BiH na potvrđivanje.


 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba