Odnosi s javnošću

Vodič o pristupu informacijama

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 28/00, 45/06, 102/09 i 62/11 - u daljnjem tekstu: ZoSPI), utvrđuje da su informacije pod kontrolom javnoga tijela javno dobro od vrijednosti i da javni pristup istima promovira veću otvorenost i odgovornost javnih tijela, da su ove informacije neophodne za demokratski proces, te da svaka fizička ili pravna osoba ima pravo pristupa ovim informacijama u najvećoj mogućoj mjeri sukladno javnom interesu.

Ovaj Vodič, sukladno odredbi članka 20. stavak 1. ZoSPI, pruža temeljne informacije o načinu pristupa, objavljivanju i dostavljanju informacija u posjedu i pod kontrolom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Tužiteljstvo BiH). Vodič sadrži temeljne informacije u svezi sa ostvarivanjem prava proisteklih iz ZoSPIa, temeljne elemente procedure ostvarivanja ovih prava, uključujući upute o rokovima i pravnim lijekovima.

Vodič je besplatan i dostupan je strankama na zahtjev u sjedištu Tužiteljstva BiH. Također, elektronsku verziju Vodiča moguće je preuzeti sa internet stranice Tužiteljstva BiH, na adresi www.tuzilastvobih.gov.ba.

Opće informacije o Tužiteljstvu BiH

 Tužiteljstvo BiH utemeljeno je Zakonom o Tužiteljstvu BiH (''Službeni glasnik Bosne i Hercegovine'', broj 3/03, 37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09), kao posebno tijelo Bosne i Hercegovine koje djeluje samostalno.  

Sjedište Tužiteljstva BiH je na adresi: Ulica Kraljice Jelene 88, 71 000 Sarajevo.

Transparentnost i odgovornost u radu predstavljaju temeljne principe Tužiteljstva BiH, pa tako članak 11. Zakona o Tužiteljstvu BiH predviđa:

Članak 11. (Obavještavanje javnosti)

 (1) Tužiteljstvo putem sredstava informiranja i na drugi način obavještava javnost o pojavama i problemima od općeg značaja koje je zapazilo u svom radu. 

(2) U granicama i sukladno interesima postupka, Tužiteljstvo može obavještavati javnost i zainteresirane osobe i o pojedinim predmetima u kojima postupa.

 2.  Službenik za informiranje 

Svako javno tijelo imenuje službenika za informiranje koji obrađuje zahtjeve sačinjene sukladno ZoSPI-u. Osoba nadležna za informiranje i obradu zahtjeva podnesenih Tužiteljstvu BiH je Emil Pinkas. 

 Telefon: + 387 33 483 703
Fax: + 387 707 463
e-mail:
info@tuzilastvobih.gov.ba 

Više infomacija:

 

Vodič o pristupu informacijama

Zahtjev za pristup informacijama - obrazac

Zahtjev za pristup ličnim informacijama - obrazac

 Ispiši


www.tuzilastvobih.gov.ba