Одсјеци у Тужилаштву БиХ

Одјел II (Посебни одсјек за организовани криминал, привредни криминал и корупцију)

Посебни одјел за организовани криминал, привредни криминал и корупцију (Посебни одјел II) успостављен је формирањем Тужилаштва Босне и Херцеговине (Тужилаштво БиХ) у 2003. години, када су одјел сачињавали искључиво међународни тужиоци, овлаштени у складу са тадашњим измјенама и допунама Закона о Тужилаштву БиХ.

Након тога Одјел је постепено попуњаван и домаћим тужиоцима, стручним сарадницима и осталим потребним особљем.

Од краја 2010. године овај Одјел је у потпуности сачињен од домаћих тужилацаа, а од 2011. године у потпуности домаћи запосленици раде у Одјелу.  

У надлежност Посебног одјела II спада процесуирање починилаца кривичних дјела из области организованог криминала, привредног криминала и корупције, у складу са законима Босне и Херцеговине, као и процесуирање предмета тероризма и предмета незаконитог прикључивања држављана БиХ страним паравојним или параполицијским формацијама, у складу са измјенама КЗ БиХ из мјесеца јуна 2014. године, од када је прикључивање страним формацијама и учествовање на страним ратишитима за држављане БиХ прописано као кривично дјело.

У надлежност Посебног одјела спадају и кривична дјела корупције која се односе на запосленике у институцијама Босне и Херцеговине, кривична дјела привредног и финансијског криминала, укључујући кривична дјела порезне утаје, кријумчарења, царинских превара и прања новца, те кривична дјела организованог криминала, укључујући али и не ограничавајући се на дјела међународне трговине дрогама, трговине људима и слична кривична дјела прописана Кривичним законом Босне и Херцеговине.

Ради што ефикаснијег спровођења истрага, у Посебном одјелу рад је заснован на принципу формирања одсјека који се састоје од једног или више тужилаца, стручних сарадника и истражилаца као и другог административног особља. Тужиоци и њихови сарадници, по својим одсјецима у оквиру истрага које проводе, процесуирају кривична дјела корупције, тероризма, привредног и финансијског криминала и организованог криминала те остварују блиску сарадњу са одговарајућим тимовима различитих агенција за провођење закона у зависности од врсте предмета на којима се ради.

У Посебном одјелу, у пуном или дјелимичном капацитету (неки од тужилаца поступају и у предметима других одјела), ангажовано је више од 20 тужилаца.

Одсјеци у Посебном одјелу за организовани криминал, привредни криминал и корупцију:

Одсјек за организовани криминал и трговину људима

Одсјек за привредни криминал

Одсјек за корупцију

Одсјек за тероризам

У предметима у којима током истраге дође до лишавања слободе већег броја лица (групе за организовани криминал у складу са чланом 1. став 20. Кривичног закона БиХ), могу радити заједно два или више тужилаца са сарадницима, а са циљем ефикасног, благовременог и законитог окончања истраге.

У надлежности Посебног одјела, између осталог, су наведени предмети:

- Сви предмети организованог криминала, организованог привредног криминала из надлежности Тужилаштва БиХ

- Предмети за кривична дјела тероризма из члана 201. КЗ БиХ и кривична дјела финансирања терористичких активности из члана 202. КЗ БиХ

- Предмети за кривична дјела трговине људима из члана 186. КЗ БиХ и кријумчарење лица из члана 189. КЗ БиХ, када се ради о 10 или више кријумчарених лица односно жртава трговине или који укључују изузетно отежавајуће или посебне околности

- Предмети за кривична дјела против привреде и јединства тржишта, те кривична дјела из области царина из главе XVIII

- Кривична дјела у вези корупције високих званичника Босне и Херцеговине и одговорних лица с највишим функцијама у привредним друштвима и другим правним лицима

- Предмети неовлаштеног промета опојних дрога и кријумчарења опојних дрога са међународним елементима

- Други предмети у вези са осталим кривичним дјелима, а нарочито предмети кривичних дјела против привреде и платног промета и кривичних дјела почињених од стране службеног или овлаштеног лица када је кривично гоњење од посебне важности за Босну и Херцеговину, због околности или начина на које је дјело извршено, о чему ће одлучити главни тужилац у договору са руководиоцем Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију.

На челу Посебног одјела за организовани криминал, привредни криминал и корупцију налази се тужитељка Озренка Нешковић, која је уједно и замјеник главног тужиоца.

 Штампај


www.tuzilastvobih.gov.ba