Odjeli u Tužilaštvu BiH

Odjel II (Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju)

Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju (Posebni odjel II) uspostavljen je formiranjem Tužilaštva Bosne i Hercegovine (Tužilaštvo BiH) u 2003. godini, kada su odjel sačinjavali isključivo međunarodni tužioci, ovlašteni u skladu sa tadašnjim izmjenama i dopunama Zakona o Tužilaštvu BiH.

Nakon toga Odjel je postepeno popunjavan i domaćim tužiocima, stručnim saradnicima i ostalim potrebnim osobljem.

Od kraja 2010. godine ovaj Odjel je u potpunosti sačinjen od domaćih tužilaca, a od 2011. godine u potpunosti domaći uposlenici rade u Odjelu.  

U nadležnost Posebnog odjela II spada procesuiranje počinilaca krivičnih djela iz oblasti organiziranog kriminala, privrednog kriminala i korupcije, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine, kao i procesuiranje predmeta terorizma i predmeta nezakonitog priključivanja državljana BiH stranim paravojnim ili parapolicijskim formacijama, u skladu sa izmjenama KZ BiH iz mjeseca juna 2014. godine, od kada je priključivanje stranim formacijama i sudjelovanje na stranim ratišitima za državljane BiH propisano kao krivično djelo.

U nadležnost Posebnog odjela spadaju i krivična djela korupcije koja se odnose na uposlenike u institucijama Bosne i Hercegovine, krivična djela privrednog i finansijskog kriminala, uključujući krivična djela porezne utaje, krijumčarenja, carinskih prevara i pranja novca, te krivična djela organiziranog kriminala, uključujući ali i ne ograničavajući se na djela međunarodne trgovine drogama, trgovine ljudima i slična krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Radi što efikasnijeg sprovođenja istraga, u Posebnom odjelu rad je zasnovan na principu formiranja odsjeka koji se sastoje od jednog ili više tužilaca, stručnih saradnika i istražitelja kao i drugog administrativnog osoblja. Tužioci i njihovi saradnici, po svojim odsjecima u okviru istraga koje provode, procesuiraju krivična djela korupcije, terorizma, privrednog i finansijskog kriminala i organiziranog kriminala te ostvaruju blisku saradnju sa odgovarajućim timovima različitih agencija za provođenje zakona u ovisnosti od vrste predmeta na kojima se radi.

U Posebnom odjelu, u punom ili djelimičnom kapacitetu (neki od tužilaca postupaju i u predmetima drugih odjela), angažovano je više od 20 tužilaca.

Odsjeci u Posebnom odjelu za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju:

Odsjek za organizirani kriminal i trgovinu ljudima

Odsjek za privredni kriminal

Odsjek za korupciju

Odsjek za terorizam

U predmetima u kojima tokom istrage dođe do lišavanja slobode većeg broja osoba (grupe za organizirani kriminal u skladu sa članom 1. stav 20. Krivičnog zakona BiH), mogu raditi zajedno dva ili više tužilaca sa saradnicima, a sa ciljem efikasnog, blagovremenog i zakonitog okončanja istrage.

U nadležnosti Posebnog odjela, između ostalog, su navedeni predmeti:

- Svi predmeti organiziranog kriminala, organiziranog privrednog kriminala iz nadležnosti Tužilaštva BiH

- Predmeti za krivična djela terorizma iz člana 201. KZ BiH i krivična djela finansiranja terorističkih aktivnosti iz člana 202. KZ BiH

- Predmeti za krivična djela trgovine ljudima iz člana 186. KZ BiH i krijumčarenje ljudi iz člana 189. KZ BiH, kada se radi o 10 ili više krijumčarenih osoba odnosno žrtava trgovine ili koji uključuju izuzetno otežavajuće ili posebne okolnosti

- Predmeti za krivična djela protiv privrede i jedinstva tržišta, te krivična djela iz oblasti carina iz glave XVIII

- Krivična djela u vezi korupcije visokih zvaničnika Bosne i Hercegovine i odgovornih osoba s najvišim funkcijama u privrednim društvima i drugim pravnim osobama

- Predmeti neovlaštenog prometa opojnih droga i krijumčarenja opojnih droga sa međunarodnim elementima

- Drugi predmeti u vezi sa ostalim krivičnim djelima, a naročito predmeti krivičnih djela protiv privrede i platnog prometa i krivičnih djela počinjenih od strane službene ili ovlaštene osobe kada je krivično gonjenje od posebne važnosti za Bosnu i Hercegovinu, zbog okolnosti ili načina na koje je djelo izvršeno, o čemu će odlučiti glavni tužilac u dogovoru sa rukovodiocem Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju.

Na čelu Posebnog odjela za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju nalazi se tužiteljica Ozrenka Nešković, koja je ujedno i zamjenik glavnog tužioca.

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba