Dokumenti

Seminari i konferencije

Ovdje možete pročitati izvorne prezentacije i govore tužilaca i saradnika u Tužilaštvu BiH

4-6.10.2007.g. - tužilac Milorad Barašin i istražitelj  Aleksandar Faladžić-  Prezentacija sa savjetovanja pravnika pod nazivom “Oktobarski pravnički dani”; Banja Luka, na temu: KOMANDNA ODGOVORNOST

29-30.10.2007.g. - tužilac Ibro Bulić - Prezentacija sa Međunarodne konferencije pod nazivom  “Implementacija međunarodnog humanitarnog prava u nacionalnim sistemima”; Budimpešta, na temu: PRIMJENA MEĐUNARODNIH IZVORA PRAVA U BiH

09.11.2007.g. -  rukovodilac Odjela za odnose s javnošću Boris Grubešić - Prezentacija sa konferencije EUPM-a pod nazivom "Saradnja agencija za sprovođenje zakona sa medijima"; Sarajevo, na temu: KOORDINACIJA DAVANJA INFORMACIJA TOKOM KRIVIČNIH ISTRAGA

12-14.11.2007.g. - tužiteljica Vesna Tančica - Govor tužiteljice na konferenciji pod nazivom " Odgovornost medija za podstrekavanje na ratne zločine na području bivše Jugoslavije "; Dubrovnik, na temu: MOGUĆNOST KRIVIČNOG PROGONA OSOBA KOJE SU VRŠILE PROPAGANDU U MEDIJIMA

21-22.11.2007.g. - tužiteljica Vesna Tančica - Govor tužiteljice na konferenciji pod nazivom " 3 konferencija glavnih tužilaca u BiH "; Sarajevo -  GOVOR

21-22.11.2007.g. - Glavni tužilac Marinko Jurčević - Govor Glavnog tužioca na konferenciji pod nazivom " 3 konferencija glavnih tužilaca u BiH "; Sarajevo -  GOVOR

29.11.2007.g. - Zamjenik glavnog tužioca i rukovodilac Posebnog odjela za RZ David Schwendiman - Govor tužioca na konferenciji za novinare; Sarajevo -  GOVOR

29.11.2007.g. - Zamjenik glavnog tužioca i zamjenik rukovodioca Posebnog odjela za RZ Milorad Barašin - Govor tužioca na konferenciji za novinare; Sarajevo -  GOVOR

18.12.2007.g. - Zamjenik glavnog tužioca i zamjenik rukovodioca Posebnog odjela za RZ Milorad Barašin - Govor tužioca na konferenciji za novinare; Sarajevo - GOVOR

03-07.02.2008.g. - Glavni tužilac Marinko Jurčević – Prezentacija sa regionalne konferencije, Atina, na temu: ZAŠTITA SVJEDOKA U KAZNENIM POSTUPCIMA, DOSADAŠNJA ISKUSTVA I DETEKTOVANI PROBLEMI

27-28.03.2008.g. - V.D.Glavni tužilac Milorad Barašin - Govor i prezentacija sa konferencije, Sarajevo, na temu: INSTITUT SPORAZUMA O PRIZNANJU KRIVICE I NJEGOVA PRIMJENA U PREDMETIMA TUŽILAŠTVA BiH-PREZENTACIJA

22-24.04.2009.g. - DEKLARACIJA sa regionalne konferencije tužilaca "Međunarodna saradnja i pravna pomoć u predmetima sa elementima organiziranog kriminala", Sarajevo, 22. do 24. april 2009. godine

02-04.09.2009.g. - Glavni tužilac Milorad Barašin - Prezentacija sa konferencije, Neum, na temu: PROVOĐENJE MEHANIZAMA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA

20.05.2010.g. - Glavni tužilac Milorad Barašin - Izlaganje sa konferencije, Sarajevo, na temu: KORUPCIJA – PREVENCIJA I INSTITUCIONALNO SUZBIJANJE

 Štampaj


www.tuzilastvobih.gov.ba